Privacyverklaring

Dinnershowgoud.nl verteld je graag helder en duidelijk waarom we jouw gegevens vragen, waar we deze voor gebruiken en hoe we jouw privacy beschermen.

Definities

Waarop is dit beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de website www.dinnershowgoud.nl. In dit beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers.

Wat doen we?

Dinnershowgoud.nl verzameld technische data en gegevens via cookies, waaronder het IP-adres van de bezoeker en diens zoekgedrag. Voor bepaalde werkzaamheden schakelt Dinnershowgoud.nl derde partijen in, zoals Google Analytics. Dinnershowgoud.nl deelt relevante persoonsgegevens enkel met andere derden indien Dinnershowgoud.nl daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Dinnershowgoud.nl bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Waarom doen wij dit?

Dinnershowgoud.nl verzamelt en verwerkt de genoemde data voor de volgende doeleinden:

Indien Dinnershowgoud.nl de persoonsgegevens van de bezoeker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal de bezoeker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

Wat is de grond hiervoor?

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker vindt voor zover nodig plaats op grond van toestemming. De bezoeker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Daarbij heeft Dinnershowgoud.nl er belang bij om een goed werkende website aan te kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van de gebruiker.

Wat zijn de rechten van de bezoeker?

Meer informatie: aanvullende informatie over de rechten van de Bezoeker is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor persoonlijk contact vragen we je contact op te nemen via de contactgegevens hieronder.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Dinnershowgoud.nl gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de bezoeker en heeft maatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn zowel technisch als organisatorisch van aard en omvatten onder andere de volgende maatregelen:

Contact

Voor vragen, opmerkingen en / of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met –> Studio26.